خوش آمدید

خوش آمدید

به سایت کتابخانه Amilcabr Cabral  خوش آمدید

کتابخانه  امیلکبر کبرال

بخش آسیا، آفریقا و آمریکا لاتین

خیابان San Mamolo شماره 24-کد پستی   40136 بولونیا - ایتالیا

تلفن 051581464-فاکس 0516448034

email:amircabr@ comune.bologna.it

 

ساعت کار

 دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ازساعت 8.30 تا ساعت 19

جمعه و شنبه ازساعت 8.30 تا ساعت 13.30

 

کتابخانه Amilcabr Cabral شهر  Bologna مسایل بین المللی و به خصوص زندگی سیاسی،اقتصادی،تاریخی ،اجتماعی ،مذهبی، فرهنگی و ادبیات کشورهای آسیایی آفریقایی وآمریکای لاتین را دنبال میکند و با برگذاری کنفرانس،سیمسنار و نمایشگاه به اطلاع رسانی بیشتر در مورد مسایل فوق یاری می رساند. کتابخانه به همچنین مهماندار درسهای زبانهای غیر اروپایی در فضای خود است.

 

 عنوان کتابهایی که در دسترس هستند مربوط میشوند به:

- تاریخ، زندگی سیاسی، اجتماعی، ادبیات، فرهنگ و مذهب در کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین

- همکاری بین لمللی، یاری به توسعه، کمکهای اضطراری و انسان دوستانه

- درگیری و حل تعارض

- حقوق بشر و موقعیت زنان در کشورهای در حال توسعه

- توسعه پایدار

-  تاریخ  آشنایی شرق و غرب و ادبیات و نوشته مسافران

- روابط قومی و مهاجرت خارجیان

 

کتابخانه دارای آرشیوی اهدا شده از طرف خانواده ژنرال Guerrino Lasagni مربوط به آفریقای شرقی میباشد.

این آرشیو دارای 800جلد کتاب در مورد تاریخ و فرهنگ آفریقا، گزارش مسافران از قرن 800 تا اوایل قرن 900، زندگینامه ها و تاریخچه نظامی حضور ایتالیا درآفریقا است.

کتابخانه به همچنین حدود 950 جلد  رساله از دارایی Paul Sebag مربوط به کشور تونس وکشورهای افریقای شمالی میباشد. این آرشیو شامل کتابهای باستان شناسی، تاریخ، جامعه شناسی شهری، مذهب، گزارشات مسافران، دزدان دریایی، جغرافیا،یهودیت و در نهایت زبان و ادبیات عربی است.

 

کتابهای کتابخانه در کاتالوگ الکترونیکی کتابخانه های ملی SBN وارد شده است و میتوانید از طریق آنلاین  به آنها دستیابی داشته باشید. (http://sol.cib.unibo.it:8080/SebinaOpac/Opac?sysb=UBOAI)

 

خدمات:

- استقبال و راهنمایی

- امانت کتاب

- امانت کتابهای درخواست شده از طرف دیگر کتابخانه های ایتالیا و بکعکس

- فرستادن مدارک و اسناد  از طریق اینترنت به درخواست کنندهگان

- رزرو کتاب و خرید کتابهای پیشنهاد شده

- مطالعه اسناد و آرشیوها

segnalazioni